Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 15.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 30 Asia/3

Ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin asunnot Oy (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Asia/4

Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen ja yhtiön pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 32 Asia/5

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/6

UMO-säätiö sr:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 34 Asia/7

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 35 Asia/8

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonte hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 36 Asia/9

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 37 Asia/10

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 38 Asia/11

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 39 Asia/12

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 40 Asia/13

Helsinki Marketing Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 41 Asia/14

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 42 Asia/15

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 43 Asia/16

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 44 Asia/17

Helsingin yhteisöraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/18

PKS-yhteisöraportti 3/2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06