Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 04.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/3

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 17 Asia/4

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 18 Asia/5

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)§ 18 Ärende/5

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)§ 19 Asia/2

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06