Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 11.05.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 74 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 76 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöraportit vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helen Oy osavuosikatsaus Q1

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 77 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015 (pdf) (html)


§ 78 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSL-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksen kokousasiakirjat


§ 79 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)


§ 80 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen ja edustajan nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06