Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
22 / 15.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 180 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 8


§ 183 Kaupunginjohtaja/4

Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 6

Hallituksen eroilmoitus

Liite 7


§ 184 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 185 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 186 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Arabian Palvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06