Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 14.04.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 60 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Liite 6

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Kaupunginjohtaja/5

Yhtiökokousta koskevan päätöksen korjaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 66 Kaupunginjohtaja/7

Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 67 Kaupunginjohtaja/8

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 68 Kaupunginjohtaja/9

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäsenen muutos (pdf) (html)


§ 69 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu 28.3.2014

Liite 2

Esityslista


§ 70 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen eronpyynnöt ja tilalle nimettävät jäsen- ja varajäsenehdokkaat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06