Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 22.11.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


Asia/4

Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


Asia/5

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit (pdf) (html)

Liite 1

Ehdokaslistojen yhdistelmä, Helsingin vaalipiiri


Asia/6

Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021

Liite 2

Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021


Asia/7

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/10

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon (pdf) (html)

Liite 1

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön nimeämispyyntö


Asia/12

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Helsingin yhteisöraportti 3/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06