Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 12.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 48 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 49 Asia/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 50 Asia/3

Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/4

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 52 Asia/5

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 53 Asia/6

Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 54 Asia/7

Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 55 Asia/8

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 21.4.2021


§ 56 Asia/9

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kevätkokous 2021 (pdf) (html)


§ 57 Asia/10

PKS-yhteisöraportti 3/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/11

Yhteisöraportti 4/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06