Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 11.04.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 51 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 52 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 53 Kaupunginjohtaja/3

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n edustajien nimeäminen hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 54 Kaupunginjohtaja/4

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/5

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/6

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)


§ 58 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Y-Säätön vuosikokoukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Sivistystoimi/1

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 61 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Kutsu Hekan yhtiökokoukseen


§ 62 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Kiinteistö Oy Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin osallistumisesta eräiden pysäköintiyhtiöiden hallinnon järjestämiseen (pdf) (html)


§ 64 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06