Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 14.03.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 29 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 31 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 32 Sivistystoimi/3

Helsinki-viikon säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tasekirja 2015

Liite 4

Tilintarkastuskertomus

Liite 5


§ 34 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunginjohtaja/5

Konserniohjeen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Sivistystoimi/1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Sivistystoimi/2

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2016 (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2016-002226 KKOy Helsingin Korkotukiasunnot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06