Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 19.05.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 88 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 89 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 90 Kaupunginjohtaja/3

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen (pdf) (html)


§ 91 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 92 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos (pdf) (html)


§ 93 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06