Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 25.11.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 171 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 172 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 173 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 2

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 175 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin ns. lyhyen korkotuen asunto-osakeyhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 178 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Selvitys toimenpiteistä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

UMO-säätiön vuosikokoukset 2013 sekä muutokset säätiön hallituksessa (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06