Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 25.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


3

Osakkuusyhteisöraportti 4-2012 (pdf) (html)

Liite 1


4

PKS-yhteisöraportti 4-2012 (pdf) (html)

Liite 1


5

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2012 (pdf) (html)

Liite 1


6

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 23.4.2013 (pdf) (html)

Liite 1


7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräistä yhtymäkokousta koskevan päätöksen tarkistaminen (pdf) (html)


7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräistä yhtymäkokousta koskevan päätöksen tarkistaminen (pdf) (html)1

HSL:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle (pdf) (html)


2

Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 21

Kiinteistö Oy Laivalahdentorin varsinainen yhtiökokous 2013 (pdf) (html)


2

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 (pdf) (html)1

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöihin (pdf) (html)

Liite 1


1

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöihin (pdf) (html)


2

Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013, edustajien nimeäminen tytäryhteisöihin (pdf) (html)


2

Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013, edustajien nimeäminen tytäryhteisöihin (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06