Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 25.02.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 14 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin varsinainen yhtiökokous 27.2.2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asunto-omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin Asuntohankinta Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin Palveluasunnot Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaajanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupunkikonserniin tytäryhtiöinä kuuluvat toimitilayhtiöt, yhtiökokoukset 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2013 (pdf) (html)


§ 31 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2013-2014 sekä tilintarkastajien valinta vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Sosiaali- ja terveystoimi/6

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Jäsenten nimeäminen Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon vuosille 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön edustajistoon ja hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06