Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 12.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 135 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/3

PKS-yhteisöraportti 2/2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

HSL:n taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Sivistystoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 141 Sivistystoimi/2

Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2016 - 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 142 Sivistystoimi/3

Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 ja tilintarkastaja vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 143 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06