Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 31.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 112 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 113 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 114 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 116 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 117 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus 2/2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06