Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 25.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 81 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Kaupunginjohtaja/3

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Helen Oy osavuosikatsaus Q1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 84 Kaupunginjohtaja/4

Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu_allekirjoitettu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tasekirja_allekirjoitettu

Liite 5

Liite 6

Valtion esitys yhtiökokoukselle_allekirjoitettu

Liite 7

Liite 8

Tilintarkastuskertomus_allekirjoitettu


§ 85 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 86 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 88 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 89 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2015 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3.6.2015 liitteet


§ 90 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2015 (pdf) (html)

Liite 1

HSY, kevätyhtymäkokous, 29.5.2015

Liite 2

Esityslista 29.5.2015

Liite 3

Liite 4

Tilinpäätös 2014

Liite 5

Arviointikertomus 2014

Liite 6

Tilintarkastuskertomus 2014

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06