Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 12.05.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 76 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 78 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous 19.5.2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöraportti 1/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 80 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Liite 6

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 15

Liite 16

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

Liite 17

Liite 18

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin järjestäminen (pdf) (html)


§ 83 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Hallituksen varajäsenen ja tilintarkastajan valinta Helsingin Konsernihankinta Oy:öön (pdf) (html)


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallinnon järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Kutsu HSY:n kevätyhtymäkokoukseen

Liite 2

Liite 3

Liite 3. Esityslista perusteluineen

Liite 4

Liite 4. Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5

Liite 5. Tilintarkastuskertomus

Liite 6

Liite 6. Arviointikertomus

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 86 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)-nimisen yhtiön yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 87 Sivistystoimi/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Cultura-säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06