Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
21 / 17.12.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 183 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 186 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toiminnan järjestelyjä koskevat selvitykset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 188 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 189 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 190 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Jäsenten nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2015 sekä tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 191 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06