Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
20 / 26.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 174 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous 27.11.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Kaupunginjohtaja/4

PKS-yhteisöjen seurantaraportti 3-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Kaupunginjohtaja/5

Osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 3-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Kaupunginjohtaja/6

Tytäryhteisöraportti 3-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 180 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Villafonti Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.11.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 182 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06