Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
19 / 12.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 163 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/3

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vuokranmäärittämisen periaatteet Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vapaarahoitteisia asuntoja vuokrattaessa, vuokranmääritystyöryhmän raportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallintokuntavuokrien korottaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 170 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Finlandia-talo Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Jäsenen esittäminen Cultura-säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen 2013-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 173 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Umo-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06