Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18 / 22.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 157 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 158 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/3

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 161 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06