Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 24.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 143 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 144 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/3

Kansainvälisen designsäätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Kaupunginjohtaja/4

Harmaan talouden seurannan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 147 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Heka-Suutarila Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 148 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)


§ 149 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06