Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 10.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 136 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Kaupunginjohtaja/4

Osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 2-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Kaupunginjohtaja/5

PKS-yhteisöjen seurantaraportti 2-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 141 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 142 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen Suomen taideakatemian säätiön hallituksessa (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06