Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 20.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 130 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 131 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 132 Kaupunginjohtaja/3

Mitox Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Villafonti Oy:n ja Asunto Oy Villamonten ylimääräiset yhtiökokoukset sulautumissuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 134 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 135 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06