Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 11.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 124 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/3

Konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syyskaudella 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 127 Kaupunginjohtaja/4

Nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien omistajapoliittisten linjausten tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 128 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asunto Oy Villamonten varsinainen yhtiökokous 27.6.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 129 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Täydennys SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä säätiöiden yhtiökokoukset v. 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06