Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 28.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 116 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 118 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 120 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous 28.5.2012 (pdf) (html)


§ 121 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin Seniorisäätiön tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Sosiaali- ja terveystoimi/2

PosiVire Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Täydennys SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä säätiöiden yhtiökokoukset v. 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06