Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 14.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 104 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 106 Kaupunginjohtaja/3

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat (pdf) (html)


§ 107 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 lähtökohdat (pdf) (html)


§ 108 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Kaupunginjohtaja/5

PKS-yhteisöraportti 1-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Kaupunginjohtaja/6

Osakkuusyhteisöraportti 1-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2012 kevätyhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta (pdf) (html)


§ 112 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Heka-Myllypuron hallitusjäsenen vaihtuminen (pdf) (html)


§ 114 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) -nimisen yhtiön yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3§ 114 Social- och hälsovårdsväsendet/1

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) bolagsstämma (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3§ 115 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.5.2012 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06