Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 23.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 92 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 94 Sosiaali- ja terveystoimi/1

HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä talousarvion 2013 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Kaupunginjohtaja/3

Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 96 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 97 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin Seniorisäätiöön vuodelle 2012 (pdf) (html)


§ 98 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Selostus vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06