Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 10.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 75 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/3

Culminatum Innovation Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 78 Kaupunginjohtaja/4

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 79 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 80 Kaupunginjohtaja/5

Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen esitys pääomalainasta (pdf) (html)


§ 81 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 82 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 (pdf) (html)


§ 83 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Siltakeskus Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous 17.4.2012 (pdf) (html)


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012, päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous 13.4.2012 (pdf) (html)


§ 86 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2012 (pdf) (html)


§ 87 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Tiedepuiston Asunnot Oy varsinainen yhtiökokous 18.4.2012, päätöksen täydennys (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2013 koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsinki-instituutin säätiön - Stiftelsen Helsingfors-institutet lakkaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Edustajan nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Täydennys Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osalta sekä täydennys ja muutos Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta päätökseen SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06