Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 12.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 51 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 52 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 53 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunginjohtaja/3

Mitox Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Kaupunginjohtaja/4

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 56 Kaupunginjohtaja/5

Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 58 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012 (pdf) (html)


§ 59 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 61 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 63 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 64 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset v. 2012 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06