Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 27.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 35 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 37 Kaupunginjohtaja/4

Edustajan valinta Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen varsinainen yhtiökokous vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 43 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin Asumisoikeus Oy:n KKOy Helsingin Korkotukiasuntojen, KOy Parmaajanpuiston, KOy Ruskeapuiston ja As Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Eräiden kaupungin kokonaan omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin enemmistöomisteisten toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset, hallitukset 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Toimitilayhtiöt, joissa kaupungilla on vähemmistöosakkuus tai ei lainkaan omistusta, mutta oikeus nimetä hallituksen jäseniä tai tilintarkastajia yhtiöön, hallitukset 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 47 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön vuosikokous, hallitus 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 48 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Helsingin kaupungin asunnot Oyn alueyhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Kaupunginjohtaja/3

HSY:n ajankohtaiskatsaus sekä talousarvion 2013 valmistelun lähtökohtia (pdf) (html)


§ 50 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

HSL:n ajankohtaiskatsaus sekä talousarvion 2013 valmistelun lähtökohtia (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06