Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 13.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 26 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 28 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Kaupunginjohtaja/4

Kansainvälisen designsäätiön tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 30 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien valinta osakkuus- ja muiden yhtiöiden toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Kaupunginjohtaja/6

Harmaan talouden seurannan tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 33 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä kaupungin edustajien nimeäminen säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajavalinnat 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon yhtiökokoukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06