Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 30.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 9 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 11 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Kaupunginjohtaja/4

Edustajien valinta osakkuusyhtiöiden toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 13 Stadsdirektören/5

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 14 Kaupunginjohtaja/6

Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 16 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin ostaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön hallinnon järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tilintarkastajien nimeämiseksi (pdf) (html)


§ 19 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin Palveluasunnot Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 20 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2012-2013 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2012 (pdf) (html)


§ 21 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2012 (pdf) (html)


§ 22 Sosiaali- ja terveystoimi/3

HUS:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 23 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuodeksi 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2012 (pdf) (html)


§ 25 Sosiaali- ja terveystoimi/6

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06