Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 16.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


Asia/3

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


Asia/4

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/5

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


Asia/6

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:06