Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 04.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja yhtiökokouksessa käsiteltävät rahoitusjärjestelyt (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/4

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen (pdf) (html)


Asia/5

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen (pdf) (html)


Asia/6

Jäsenen nimeäminen Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö ja säätiön säännöt


Asia/7

Jäsenten nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


Asia/8

Jäsenen nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 17.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


Asia/10

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


Asia/11

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


Asia/12

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin hallituksen täydentämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


Asia/13

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ääniluettelo 15.11.2019

Liite 3

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista

Liite 4

Toiminta - ja taloussuunnitelma 2020−2022

Liite 5

Osavuosikatsaus 1.1.−31.8.2019

Liite 6

Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt, hankesuunnitelma 24.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

PKS-yhteisöraportti 2/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
15.03.2018 11:48