Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 08.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 150 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvion 2013 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän talousarvion 2013 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö-oy Ruskeapuiston ylimääräinen yhtiökokous jakautumissuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06