Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 14.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2018 (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom k 17 ja 20 k.)


Asia/4

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


Asia/5

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)


Asia/6

Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/8

Lilinkotisäätiön hallituksen varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Eroilmoitus

Liite 3

Liite 4


Asia/9

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/10

Malliyhtiöjärjestyksen hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
15.03.2018 11:48