Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 06.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 46 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Asia/6

Jäsenen valintaa koskeva toimiohje Stadion-säätiö sr:n hallitukselle (pdf) (html)


§ 48 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Suomen Japanin Instituutin Säätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)


§ 49 Asia/8

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 50 Asia/9

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön hallitukseen (pdf) (html)


§ 51 Asia/4

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Esityslista 28.5.2019

Liite 2

Ääniluettelo

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 52 Asia/5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu ja esityslista 24.5.2019

Liite 2

Ääniluettelo

Liite 3

HSY tilinpäätös

Liite 4

Tilintarkastuskertomus

Liite 5

Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

Liite 6

Henkilöstökertomus


§ 53 Asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 54 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06