Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 04.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 55 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/2

UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys (pdf) (html)


§ 57 Asia/3

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 58 Asia/4

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 59 Asia/5

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06