Johtaminen uudistuu

Jatkossa tietoja uudistuksesta tullaan päivittämään kaupunki uudistuu -sivustoon.

Helsinki uudistaa johtamistaan. Uudistuksen tavoitteita ovat:

  • kuntavaalituloksen aiempaa selkeämpi näkyminen johtamisessa
  • demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen
  • kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen.

Uudistusta valmistellaan siten, että se voisi tulla voimaan seuraavan valtuustokauden alussa kesäkuussa 2017. Uudistusta on valmistellut  kaupunginhallituksen johtamisen jaosto.

Kaupunginvaltuusto päätti johtamisjärjestelmän uudistamisesta kokouksessaan 16.3.2016. Esitys on luettavissa valtuuston kokouksen esityslistalta tästä. Tiedote kokouksesta on luettavissa tästä

Uudistuksen vaiheet päätöksenteossa

Johtamisen jaosto päätti kokouksessaan 21.12.2015 hyväksyä osaltaan ehdotuksen, jonka mukaan kaupunki siirtyy seuraavien kuntavaalien jälkeen pormestarimalliin. 

Kaupunginhallitus  hyväksyi kokouksessaan 29.2.2016  johtamisen jaoston ehdotuksen. Tiedote kaupunginhallituksen kokouksesta 29.2.2016.  

Lopullisen päätöksen johtamisjärjestelmästä tekee kaupunginvaltuusto.

Ehdotuksen mukaan Helsinki siirtyy pormestarimalliin eli valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit kaupunginhallituksen jäseninä sekä toimialalautakuntien puheenjohtajina. Pormestari ja apulaispormestarit ovat esityksen mukaan päätoimisia ja palkallisia luottamushenkilöitä. 

Ehdotuksessa kaupungin nykyiset 31 virastoa ja liikelaitosta koottaisiin palvelukokonaisuuksittain toimialoihin. Toimialat voivat olla, keskushallinnon lisäksi, sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. Toimialoille muodostetaan lautakunnat ja niille tarpeellinen määrä jaostoja. 

 

Miten sinä johtaisit Helsinkiä? 

Valmistelun tueksi Helsinki kutsui asukkaat ja eri sidosryhmien edustajat sekä kaupungin oman henkilökunnan esittämään ajatuksiaan ja kehittämään uudistusta aivoriihessä 31.8.–21.9.2015. Verkkoaivoriiheen osallistui 755 ja lisäksi saatiin noin 40 vastausta paperilomakkeille. Verkkoaivoriihen raportti on julkaistu johtamisen jaoston kokouksen 5.10.2015 esityslistan liitteenä (Johtamisuudistuksen vuorovaikutus raportti 28092015.pdf). 

Aivoriihen palautetta tullaan käyttämään uudistuksen valmistelussa.

Kaupunkilaisille järjestettiin 8.9.2015 asukastilaisuus, jossa pääsi keskustelemaan johtamisen uudistamisesta. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Helsinki-kanavaltaJAA
17.03.2016 15:13