Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
05 / 13.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 23 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Asia/2

Alueiden varaaminen saunahankkeiden jatkosuunnittelua varten Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle ja KF Restaurants Oy:lle (Hietaniemi, Seurasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Esittelyteksti Hietaniemi

Liite 7

Esittelyteksti Seurasaari

Liite 8

Esittelyteksti Tarvo

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/3

Alueen varauksen jatkaminen Hartela Etelä-Suomi Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6 ) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/4

Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus FAIR

Liite 3

Hakemus Slush


§ 27 Asia/5

Helsingin lausunto hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleenjärjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12