Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
09 / 29.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2022 (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Alueen varauksen jatkaminen WasaGroup Oy:lle vapaa-ajankeskushankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Roihupelto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 24 Asia/4

Määräalan varauksen jatkaminen Fingrid Oyj:lle sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten (Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 25 Asia/5

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022-2025 valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Fiksu Kaupunki väliraportti 2021

Liite 3

Logistiikan saavutettavuusdata väliraportti 2021

Liite 4

Pasila HUB väliraportti 2021

Liite 5

3AMK Entrepreneurship Society väliraportti 2021

Liite 6

Helsinki Education Hub väliraportti 2021

Liite 7

Helsinki kokeilualustana väliraportti 2021

Liite 8

Innovatiiviset hankinnat väliraportti 2021

Liite 9

Urban Tech Helsinki valiraportti 2021

Liite 10

Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunankatu energiapilotti valiraportti 2021

Liite 11

Viikki Innovation Platform väliraportti 2021

Liite 12

Health Capital Helsinki väliraportti 2021

Liite 13

Maria01 valiraportti 2021

Liite 14

Stara eRetrofit väliraportti ja lisärahoitushakmus 2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12