Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
06 / 08.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 17 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Asia/2

Varauksen jatkaminen Stora Enso Oy:lle ja SRV Yhtiöt Oy:lle hotellihankkeen suunnittelemista varten (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/3

Innovaatiorahaston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/4

Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Innovaatiorahasto perustelumuistio 8.11.2021

Liite 2

Helsinki Blockchain Center -rahoitushakemus

Liite 3

Mobility Data Lab -rahoitushakemus

Liite 4

Helsinki Diverse Tech Hub -rahoitushakemus

Liite 5

Health Proof Helsinki -rahoitushakemus

Liite 6

Helsinki Female Tech Founder Frontrunner -rahoitushakemus

Liite 7

Women´s Academy -rahoitushakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12