Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
04 / 08.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 19 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/2

Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Fiksu kaupunki -hankehakemus

Liite 3

Inklusiiv -hankehakemus

Liite 4

Design District Helsinki -hankehakemus

Liite 5

Case Retuna Helsinkiin -hankehakemus

Liite 6

Happymoorfinland -hankehakemus

Liite 7

Citizen Roaming -hankehakemus

Liite 8

Springboard -hankehakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/3

Oy Apotti Ab:n hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla ja innovaatiorahastoon jätetyt loppuraportit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oy Apotti Ab:n hankehakemus

Liite 3


§ 22 Asia/4

Rahoituksen osoittaminen innovaatiorahastosta rahaston vaikuttavuuden arviointiin (pdf) (html)


§ 23 Asia/5

Kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12