Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
02 / 23.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 2020 (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Varauksen jatkaminen Elielinaukion ympäristöstä toimitilan täydennysrakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20835/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/6

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut tontit 20836/2 ja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/7

Varauksen jatkaminen toimitilatontin suunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_Hartela

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/8

Alueen varaaminen kelluvan hotellihankeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 14 Asia/9

Hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

3AMK Entrepreneurship Society Alliance -rahoitushakemus

Liite 3

Startup Refugees väliraportti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/10

Työllisyyskokeilun valmistelun tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12