Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
12 / 10.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 54 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 55 Asia/2

Tilannekatsaus, Länsisataman aluerakentamisprojekti (pdf) (html)


§ 56 Asia/3

Työllisyydenhoidon ja maahanmuuton vuoden 2018 toteuma ja tulevan vuoden suunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 57 Asia/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

1_Games_Factory_Farm_hakemus

Liite 3

2_Jätkäsaari_Mobility_Lab_hakemus

Liite 4

3_Ahti_hakemus

Liite 5

4_Älykäs_äänimaisema_hakemus

Liite 6

5_Match_Made_in_Startup_Refugees_hakemus

Liite 7

6_Nordic_Learning_Incubator_hakemus

Liite 8

7_Fiksu_Kalasatama_väliraportti

Liite 9

8_Kansainvälistä_kasvua_väliraportti

Liite 10

9_Helsinki_City_Lab_väliraportti

Liite 11

10_Digitalents_väliraportti

Liite 12

11_UrbanSense_väliraportti

Liite 13

12_Helsinki_RobobusLine_väliraportti

Liite 14

13_Hoivarobotiikan_kokeilu_väliraportti

Liite 15

14_Maria01_väliraportti

Liite 16

15_Monimuotoisuus_Kasvun Moottorina_väliraportti

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12