Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
10 / 08.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Tontin varaaminen Ramboll CM Oy:lle hotelliin suunnittelua varten (Pitäjänmäki, tontti 46080/12) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus ja kirje

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Tilannekatsaus AV- ja elokuva-alaan sekä siihen liittyviin kehittämistarpeisiin (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Osaavan työvoiman houkuttelu – tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12