Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
09 / 24.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 39 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 40 Asia/2

Toimitilatonttien varausten jatkaminen Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/3

Tontin varauksen jatkaminen Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/5

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

0_Perustelumuistio_IR_syyskuu

Liite 2

1_Fintech_HBH_IR_hakemus

Liite 3

2_Spiderhouse_IR_hakemus

Liite 4

3_Startup_Summer_IR_hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/4

Tilannekatsaus, Kalasataman aluerakentamisprojekti (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12