Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
08 / 11.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 34 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 35 Asia/2

Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Suunnitteluvaraushakemus 2017-12-05

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/3

Alueen varaaminen Sponda Oyj:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalantori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Varaushakemus_Ilmalantori_221217

Liite 4

Maanallerakentamisohje

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/4

Helsingin merellinen strategia ja toimenpideohjelma -väliraportointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Merellinen strategia-projektisuunnitelma

Liite 3


§ 38 Asia/5

Helsingin matkailun tiekartta vuosille 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12