Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
07 / 28.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 2018 (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Ammatillisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyön tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ammattibarometri


§ 31 Asia/5

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/6

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/3

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

1 Hki lohkoketjupohjainen paikallisrahakokeilu -hakemus

Liite 4

2 Upcycling Design Academy hakemus

Liite 5

3 Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet -hakemus

Liite 6

4 Linked Volunteering -hakemus

Liite 7

5 PluginHelsinki -hakemus

Liite 8

6 UrbanSense -hakemus

Liite 9

7 Hki kiertotalouden karkeen digitaalisesti -hakemus

Liite 10

8 Startup Refugees -hakemus

Liite 11

9 Nordic Learning Incubator -hakemus

Liite 12

10 The Startup Shortcut -hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12